Domeniul "Contabilitate" este acreditat la Universitatea Agora prin Legea 59/2012 şi în cadrul său funcţionează următoarele programe:

Program de studii de licenţă: Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani, 100 locuri, cf. H.G. 77/2012)

Program de studii postuniversitare:  Audit financiar contabil (224 ore, 50 locuri, cf. aprobării MECTS nr. 57208/19.09.2012).