CUPRINS

 

Introducere

 

Partea I-a. Teorie și definiții

1. Definiția generală a riscului

1.1 Abordarea didactică

1.2 Dimensiunea rațională a riscului

1.2.1 Elemente caracteristice riscului

1.2.2 Măsurarea riscului

1.2.3 Protecție și prevenție

1.2.4 Incidente, accidente și catastrofe

1.2.5 Situații de criză

1.3 Dimensiunea complexă a riscului

1.3.1 Certitudini și cunoștințe

1.3.2 Analiza sistemică a riscurilor

1.4 Clasificarea riscurilor

1.4.1 Riscuri certe

1.4.2 Riscuri potențiale

1.4.3 Riscuri prezumate

1.4.4 Riscuri necunoscute

 

2. Riscul și întreprinderea

2.1 Definiție

2.2 Sfera riscurilor

2.2.1 Domeniul de activitate și mediul înconjurător

2.2.2 Riscuri endogene și riscuri exogene

2.2.3 Mutațiile riscurilor

2.2.4 Producția de riscuri

2.2.5 Responsabilitatea întreprinderii

2.3 Vulnerabilitate și asigurare

2.3.1 Definiția vulnerabilității

2.3.2 Modelul asigurator și limitele sale

2.3.3 Factori agravanți ai vulnerabilității

2.4 Finalitatea managementului riscurilor

 

Partea a II-a. Practica gestiunii riscurilor

3. Problema gestiunii riscurilor

3.1 Precizări semantice

3.2 Clarificarea problemelor

3.2.1 Înțelegerea întreprinderii și a mediul său înconjurător

3.2.2 Definirea și justificarea priorităților de acțiune

3.2.3 Favorizarea atingerii obiectivelor

3.2.4 Limitarea și/sau transformarea riscului

3.2.5 Creșterea globală a performanței organizației

3.3 Managementul riscului și performanța

3.4 Sisteme de management și ameliorare continuă

 

4. Fazele și etapele managementului riscurilor

4.1 Evaluarea riscurilor

4.2 Diagnoza riscurilor

4.3 Planificarea tratamentului riscurilor

4.4 Tratamentul riscurilor

4.5 Aplicarea bunelor practici în tratamentul riscurilor

 

Partea a III-a. Riscul și managementul organizației

5. Managementul riscurilor, instrument de conducere a organizațiilor

5.1 Locul riscurilor în cadrul organizației

5.2 Managementul și strategia riscurilor

5.3 Riscul și decizia

5.4 Managementul riscurilor și sistemele informatice

5.5 Gestiunea riscurilor și managementul proceselor

5.6 Gestiunea riscurilor și capitalul

5.7 Gestiunea riscurilor și resursele umane

 

6. Riscurile și dezvoltarea durabilă

6.1 Ipoteze

6.2 Noțiuni de bază ale dezvoltării durabile

6.3 Managementul riscurilor: instrument al dezvoltării durabile